Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną usług umożliwiających Klientom złożenie zamówienia bez wcześniejszej rejestracji/bezpłatne stworzenie własnego Konta w Sklepie (rejestracja), a następnie zawierania za pośrednictwem Internetu umów sprzedaży towarów stanowiących asortyment Sklepu za ceny podane na właściwych podstronach Sklepu.
2. W niniejszym regulaminie Sklepu Internetowego Designstyl s.c. (www.designstyl.pl), zwanym dalej „Regulaminem”, stosuje się poniższe pojęcia, pod którymi należy rozumieć:
a) „Sprzedawca” – Designstyl s.c. z siedzibą 42-202 Częstochowa, ul. Wręczycka 178, Numer NIP 5732833305, REGON 242582606, tel. 731-344-000 (pn. - pt. w godz.: 09:00 - 16:00) e-mail: designstyl@designstyl.pl
b) „Sklep” – sklep internetowy dostępny na stronie internetowej https://www.designstyl.pl/ a także jej podstronach,
c) „Klient” – osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie, 
d) „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z określonymi w Regulaminie zasadami,
e) „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,
f) „Polityka” – Polityka Prywatności i Plików Cookies, która znajduje się pod adresem https://designstyl.pl/content/8-polityka-prywatnosci
3. Znajdujące się na stronach Sklepu treści - głoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, ale zaproszeniem do składania ofert.
4. Ceny towarów stanowiących asortyment Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może modyfikować asortyment Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają jednak wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
5. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki, które uzależnione są od wybranej przez Klienta formy płatności oraz formy wysyłki.
6. Zakupy w Sklepie można dokonywać bez rejestracji lub po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta w Sklepie. 
7. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski za pomocą firmy DHL oraz InPost:

a) w przypadku firmy DHL:

- przedpłata na rachunek bankowy – koszy dostawy wynosi 16 zł brutto,

- płatności przy odbiorze – koszy dostawy wynosi 21 zł brutto.

b) w przypadku firmy InPost

- przedpłata na rachunek bankowy – koszy dostawy wynosi 12 zł brutto,

Przy zamówieniach powyżej 500,00 zł. koszty dostawy pokrywa Sprzedawca.

8. Korzystanie ze Sklepu nie wymaga spełnienia szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe (np. smartphone, tablet) Klienta. Do korzystania wystarczy dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
9. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Następnie możliwe jest ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu.
 

II. Konto w Sklepie
1.Konto w Sklepie może być założone przez: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (czyli osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne , a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
2. Osoba, która chce zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć zakładkę „Rejestracja” znajdującą się w górnej lewej części każdej z podstron www Sklepu, a następnie odnośnik „Zarejestruj”. Formularz, który się tam znajduje stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w zakresie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

3. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim dane do dostawy produktów: nazwę, adres, dane kontaktowe zamawiającego: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą także NIP, nazwę, adres firmy, a także hasło do Konta. Po założeniu Konta będzie można się na nie logować przy użyciu adresu e-mail oraz hasła. 
4. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu. 
5. W celu wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
6. Po kliknięciu przycisku „Zarejestruj” następuje wysłanie formularza rejestracyjnego, co jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Następuje wówczas zawarcie umowy o założenie Konta w Sklepie między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny. Sprzedawca po zawarciu powyższej umowy wysyła do Klienta, na podany podczas rejestracji adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie.
7. W przypadku gdy Klient jest Konsumentem, przysługuje mu prawo odstąpienia, bez podania przyczyn, od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie opisane pkt 6.
8. Konto w Sklepie można również założyć w trakcie składania zamówienia.
9. Klient powinien w taki sposób przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do nich.
10. Klient ma możliwość śledzenia statusu zamówienia po zalogowaniu się do Konta.
11. Po zalogowaniu się do Konta, Klient ma możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta.
12. Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.
13. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres: Designstyl s.c. 42-202 Częstochowa, ul. Wręczycka 178, telefonicznie: 731-344-000 (pn. - pt. w godz.: 09:00 - 16:00)  mailowo na adres: designstyl@designstyl.pl lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.
 

III. Realizacja zamówienia

1. Sprzedaż towarów będących w asortymencie Sklepu odbywa się przez sklep internetowy dostępny na stronie internetowej https://www.designstyl.pl
2. Zamówienia mogą być składane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta lub też bez logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do ich realizacji.
3. Zamówienia mogą być składane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
4. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary za pomocą przycisku „Do koszyka” znajdującego się przy każdym towarze wybranym przez Klienta. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i istnieje możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów. Klient ma możliwość zmiany ilości towarów poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku. 
5. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, należy wybrać sposób płatności oraz dostawy. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew internetowy obsługiwany przez zewnętrzne kanały płatności, płatność za pobraniem lub płatność gotówkowa w sklepie stacjonarnym należącym do Designstyl s.c. znajdującym się w Częstochowie przy ul. Wręczyckiej 178. Klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy: odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym należącym do Designstyl s.c. znajdującym się w Częstochowie przy ul. Wręczyckiej 178, przesyłka kurierska, paczkomat. 
6. Po wybraniu sposobu płatności oraz dostawy zostanie wskazana pod koszykiem informacja o wybranej metodzie dostawy i płatności, oraz ich koszt. Kwota do zapłaty zostanie wówczas zaktualizowana poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i dostawy. Następnie należy kliknąć przycisk „Realizuj zamówienie”. 
7. W następnym formularzu należy podać dane dostawy, adres dostawy (jeżeli jest inny niż podany w Koncie) oraz dodać ewentualne uwagi. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym. 
8. Towary wyświetlone w koszyku wraz z podaniem ich ilości oraz cen oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią ofertę zakupu tych towarów skierowaną przez Sprzedawcę do Klienta.
9. Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu.

10. Zamawiający chcący założyć Konto/złożyć zamówienie, w trakcie wypełniania formularza zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Designstyl s.c. danych osobowych zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) podanych w formularzu zamówienia wyłącznie w celu realizacji umowy o korzystanie ze Sklepu oraz w celu związanym z zawarciem i wykonywaniem umów sprzedaży towarów w oparciu o składane przez Zamawiającego zamówienia za pośrednictwem Sklepu. 

Zamawiający może również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Designstyl s.c. podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych w celu zapisania się na newsletter, otrzymywania informacji marketingowych/handlowych oraz profilowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z RODO, a dokładnie określone w dokumencie Polityka Prywatności.

Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w rubrykach zaznaczonych gwiazdką w formularzu zamówienia uniemożliwi założenie Konta/złożenie zamówienia i tym samym uniemożliwi korzystanie ze Sklepu.
1
1. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
1
2. Klient ponosi koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów, Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy zostaną pokryte przez Sprzedawcę. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
13. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość wyboru poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki, czy do zamówienia dołączony ma zostać paragon czy faktura.
14. W przypadku wyboru faktury Klient zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
15. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia: 
- przy przelewie internetowym po otrzymaniu z systemu operatora płatności informacji o jej realizacji,
- w przypadku wyboru opcji opłaty za pobraniem – po zawarciu umowy sprzedaży. 
16. Zamówienia będą realizowane w terminie do 2 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia.

17. Designstyl s.c. może kontaktować się z Klientem na podany przez niego adres e-mail lub telefonicznie na wskazany numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

18. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

IV. Prawo do odstąpienia od umowy
1. Klientowi który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy objętych jednym zamówieniem.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: Designstyl s.c. 42-202 Częstochowa, ul. Wręczycka 178 lub pocztą elektroniczną na adres designstyl@designstyl.pl).
3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w zakładce „Odstąpienie od umowy”, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. W celu zachowania termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Konsumentowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów dla Konsumenta.
6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Konsumenta płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
Rzeczy należy odesłać na adres Designstyl s.c. 42-202 Częstochowa, ul. Wręczycka 178
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 

V. Reklamacje.
1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym www.designstyl.pl może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dot. rękojmi, jezli w ciągu 2 lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.
3. Reklamacje można składać pisemnie na adres: Designstyl s.c. 42-202 Częstochowa, ul. Wręczycka 178, mailowo na adres:designstyl@designstyl.pl.
4. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
5. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.
 

VI. Postanowienia końcowe
Regulamin jest dostępny na stronie www.designstyl.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy.


Copyright (c) 2016 DESIGNSTYL Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie Internet Plus s.c.